Manuele Therapie

Manuele therapie is een vorm van studie en behandeling van functiestoornissen van het houdings- en bewegingsapparaat, met haar regulatiemechanismen. Bij manuele therapie wordt na een klinisch onderzoek van het bewegingsapparaat getracht functiestoornissen in de gewrichten van de bewegingsketens van het menselijk lichaam op te heffen of te verminderen door het uitvoeren van handgrepen aan botstukken, pezen en/of musculatuur.

De manuele therapeut past speciale onderzoeks- en behandeltechnieken toe op het osteoarticulaire en neuromusculaire stelsel met het oog op het analyseren, verbeteren en herstellen van de functies van het bewegingsapparaat.


Bron: Wikipedia

Manuele therapie kent diverse verschijningsvormen. Manuele therapie Meyer is een bewezen variant, ook wel genoemd Manuele Methode Meijer. Manuele therapie Meijer verzorgt via het Instituut Manuele Therapie Meijer de opleiding tot manuele therapie volgens methode meijer. Lees meer op www.methodemeijer.nl