De essentie van de Methode Meyer

De methode Meyer probeert de verstoorde samenwerking tussen spieren, wervelgewrichtjes en sensoren te herstellen en doet dit door middel van manipulaties, massage en algemene houdings- en bewegingsadviezen.

Tijdens een consult worden eerst alle stoornissen ge´nventariseerd zodat er een goed beeld ontstaat van de gehele situatie van de patiŰnt. Dan volgt de behandeling welke start bij het meest invloedrijke deel van de wervelkolom, het gebied tussen het hoofd, de eerste en de tweede nekwervel.

Daarna volgen de eerder al ge´nventariseerde gebieden daar waar een verstoring in houding en beweging is waargenomen om ook daar de samenhang te herstellen.

Om de essentie van de methode Meyer beter te kunnen begrijpen eerst het volgende:

  • Bij het maken van een beweging of het vasthouden van een bepaalde houding gaat een deel ervan bewust en een deel onbewust. Bijvoorbeeld als men vooroverbuigt, om iets op te pakken, dan doet men dat bewust. Maar men is zich er niet bewust van welke spieren ervoor zorgen dat die beweging plaatsvindt en men is zich er ook niet bewust van wanneer en hoe de beweging tussen de wervels geschiedt. Dit is het onbewuste deel van de bewegingen en speelt een enorm belangrijke rol in het functioneren van ons bewegingsapparaat.

  • Voor het goed laten functioneren van het onbewuste deel van de houding en of beweging spelen de sensoren die aanwezig zijn tussen het hoofd en de eerste twee nekwervels een bepalende rol. Deze sensoren nemen de stand en beweging van het hoofd t.o.v. de eerste twee nekwervels waar en geven signalen af aan de spieren die voor de houding en beweging van de hele wervelkolom zorgen. Zo vormen zij de basis van de onbewuste houding en beweging van de wervelkolom en van ons totale bewegingsapparaat.

Een val, ongeval of geweld roept een beschermingsreactie op. Dit is op zich een goede en zinvolle reactie maar bij een zwaardere val, ongeval of geweld is deze reactie te heftig. Door die te heftige beschermingsreactie(s) ontstaat een vergrendeling c.q. blokkering van het wervelgewrichtje(s). Hierdoor ontstaat er bewegingsbeperking en verandering van houding.

Een verstoorde samenwerking tussen sensoren, spieren en ÚÚn of meerdere wervelgewrichtjes is dan het gevolg.

De normale en de te heftige beschermingsreacties kunnen in elk deel van de wervelkolom optreden. Ze treden echter altijd op in het gebied tussen het hoofd en de eerste twee nekwervels (dit gebied is extra goed beschermd want beschadiging van het ruggenmerg daar is levensbedreigend).

Veranderingen in dit specifieke gebied hebben belangrijke consequenties. De daar aanwezige sensoren nemen de nu niet normale stand en beweging waar en geven daarop verkeerde reflexen af. Dit leidt tot een verstoring van de onbewuste houding en beweging. Als gevolg hiervan kunnen overal in de wervelkolom, en ook in andere delen van het bewegingsapparaat, klachten ontstaan. De verstoring van de onbewuste houding en beweging is dus volgens de methode Meyer de bron voor het ontstaan van heel veel klachten en voor het ontvankelijk zijn voor klachten. Dit proces zou daarom veel meer aandacht moeten krijgen.