Historie Methode Meyer

  Dokter Tjerk Meyer is in 1907 geboren in Friesland en studeerde in 1932 af als huisarts. Hierma heeft hij nog twee jaar assistentschappen chirurgie en verloskunde gevolgd.

Van 1945 tot 1949 heeft hij in een eigen hospitaal in het toenmalige Nederlands-Indië gewerkt, waar zijn twee jaar assistentschappen goed van pas kwamen.

Van 1949 tot 1953 was hij werkzaam voor de gemeente Haarlem om daarna als bedrijfsarts te starten bij de scheepswerf Boele.


Aanleiding opleiding manueel arts


De echtgenote van dokter Meyer leed aan ernstige migraine als gevolg van een motorongeval. Dankzij een eenmalige manuele behandeling door dokter Laabs werd zij hiervan genezen. Dit wekte de interesse van dokter Meyer en hij begon aan zijn opleiding tot manueel arts. Dokter Meyer heeft toen in Duitsland (in Nederland was er geen opleiding) bij doker Guttmann zijn eerste cursus voor manueel arts gevolgd. Om later samen met dokter Guttmann in Amerika de opleidingen voor chiropractie en osteopathie te bezoeken. Hij heeft de gehele ontwikkeling van manuele therapie, ook internationaal, vanaf 1954 meegemaakt. Ook heeft hij persoonlijk contact gehad met internationaal gerenommeerde artsen voor manuele geneeskunde zoals Mennell, Stoddard, Cyriax, Maigne, Cramer, Derbolovsky, Lewitt, Janda, Kaltenborn, enz. en heeft hij hen bezocht en zien werken. 


Uitgebreide medische kennis

Door de verschillende cursussen, de hierboven genoemde contacten en het bezoeken van congressen van het F.I.M.M. (Fédération Internationale de Médicine Manuelle) heeft dokter Meyer zijn medische kennis verder uitgebreid en uitgediept. Dit heeft samen met zijn scherp analytisch vermogen ertoe geleid dat hij tot een eigen methodiek is gekomen.


Hoofd opleiding Instituut voor Manuele Geneeskunde

Op verzoek van Dhr. Frits Philips Sr. is hij vijf jaar lang directeur en hoofd opleiding geweest van het instituut voor Manuele Geneeskunde te Eindhoven. In zijn praktijk in Rotterdam heeft hij duizenden mensen, met goed gevolg, behandeld en aan vijf mensen zijn kennis en inzichten doorgegeven.

Dokter Tjerk Meyer is 24 augustus 1994 te Rotterdam overleden.