Manipuleren

Wat is Manipuleren?

Manipuleren is het uitlokken van spierreacties bij een patiënt(e) waardoor de geblokkeerde wervelgewrichtjes ontgrendeld worden. Manipuleren is dus niets anders dan het prikkelen van spieren waardoor zij aanspannen (de zogenaamde myotatische reflex), de therapeut lokt dus een reactie uit. De spieren van de patiënt zelf zorgen voor de ontgrendeling en zij bepalen in welke richting en met welke intensiteit er wordt gereageerd.


Is manipuleren wel veilig?

Dit is een veelgehoorde vraag waar gelukkig met een simpel “ja” op  geantwoord kan worden. Als u bovenstaande hebt gelezen begrijpt u ook waarom.
Daarbij komt nog dat de therapeut gebruikt  maakt van een relatief zeer geringe kracht en een heel korte bewegingsuitslag. Dit alles zorgt ervoor dat het behandelen volgens de methode Meyer uiterst veilig is.


Ontstaat er geen speling op de gewrichten door manipuleren?

Bij het ontstaan van speling wordt het gewricht extra kwetsbaar. Hierdoor ontstaan steeds makkelijker klachten en wordt de patiënt(e) steeds afhankelijker van de behandeling. In de praktijk blijkt echter na behandeling het tegenovergestelde!
Het gewricht is niet in-stabieler, maar juist stabieler geworden.